KONTAKT

Fundacja Przestrzeń Filmowa

ul. Cypryjska 70/18, 02-761 Warszawa

KRS: 0000410462 Rejestr Stowarzyszeń i innych organizacji społecznych
NIP: 113-285-56-38 REGON: 146081360
konto: Raiffeisen Polbank 43 1750 0012 0000 0000 3270 0551

mail: kontakt@przestrzenfilmowa.org